-->

Doa Pada Hari Kenaikan Kenaikan Tuhan Yesus

Editor: iKatolik.net author photo

Doa Pada Hari Kenaikan Kenaikan Tuhan Yesus

ikatolik.net
- Jika Anda bingung hendak berdoa seperti apa di hari raya kenaikan Tuhan, berikut doa singkat yang bisa didaraskan bersama keluarga di rumah.

Ya Tuhan Allah yang Mahabesar, kami mengucap syukur kepadaMu, sebab Engkau sudah mengutus AnakMu yang tunggal, turun ke bumi dan mengambil tabiat kami yang lemah. 

Dialah yang memberi keadilan kepada kami dengan kematian dan kebangkitanNya dari antara orang mati, dengan jalan membayar lunas hutang dosa kami. Dia sudah menang atas musuh kami, dan sudah berkorban demi pemberontakan kami atas Engkau karena dosa. 

Engkau sudah menaikkan Dia ke sorga dengan kemuliaan besar, maka sekarang pun Ia duduk di sebelah kananMu untuk memberikan kepada kami, yang ada di bumi, RohMu yang kudus dan segala berkat sorgawi sampai selama-lamanya. Juga akan mengangkat kami, pada kesudahan dunia ini, berpindah ke dalam surga.

Ya Tuhan Yang Mahabesar, sekarangpun kami tahu ada di mananya pengharapan kami, dan siapa yang melindungi kami, di segala waktu dan di segala tempat, sehingga tiada ketakutan apapun dapat membujuk hati kami lagi, selama kami menaruh pengaharapan kepada AnakMu, Raja kami itu. 

Dia telah melindungi kami dengan pengasihan. Maka sekarang kami memohon kepadaMu, lepaskanlah kiranya kami dari dosa dan dari keinginan dunia, supaya kmai boleh mengingat kepada pengharapan kami di surga, dan menempatkan diri kami di dunia ini, seperti seorang perantau yang negeri asalnya adalah surga.

Ya Kristus, Tuhan kami yang Maha Kudus! Kami memuji NamaMu dan mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau sudah mengingat kami dengan belas kasihan, sudah datang ke dunia ini untuk menebus dengan darahMu, jiwa kami daripada hukuman dosa dari kematian. 

Biarlah sekarang kami hidup dan mati bagiMu juga dengan pertolongan Roh Kudus. Amin

Share:
Komentar

Berita Terkini